• Παναγιώτης Παπαργύρης

Συνήθεις υπηρεσίες πολιτικού μηχανικούΒεβαίως, αναλαμβάνουμε και όλες τις συνήθεις εργασίες πολιτικού μηχανικού – στατικές μελέτες, εκδόσεις οικοδομικών αδειών, κατασκευές, τακτοποιήσεις αυθαιρέτων, ενεργειακές επιθεωρήσεις, Εξοικονομώ κοκ.


1 view0 comments