• Παναγιώτης Παπαργύρης

Συνήθεις υπηρεσίες πολιτικού μηχανικού


Βεβαίως, αναλαμβάνουμε και όλες τις συνήθεις εργασίες πολιτικού μηχανικού – εξοικονομώ, ενεργειακά πιστοποιητικά, στατικές μελέτες, εκδόσεις οικοδομικών αδειών, κατασκευές, τακτοποιήσεις αυθαιρέτων κοκ.

#Υπηρεσίες

62 views0 comments